Nowości
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Współczesne konflikty zbrojne
Teorie stosunków międzynarodowych