New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Building construction : the firefighter's battlespace
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski