New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,