Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychiatria
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Patologie i dysfunkcje w organizacji