New items
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Essentials of Fire Fighting
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego