New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka