Nowości
ABC intensywnej terapii
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej