New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Prawo urzędnicze
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy