New items
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo