New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin