New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Psychology of Pandemics : Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease