New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Scientific Protocols for Fire Investigation
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia