New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z