New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Ochrona własności intelektualnej
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland