Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Neurologia
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne