Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym