New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy