Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia