New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Atlas pogody
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce