New items
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego