Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań