New items
Ochrona własności intelektualnej
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Pożary : kompendium wiedzy
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)