New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa