New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Technologie energetyczne
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska