Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej