New items
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Kryptografia w teorii i praktyce
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB