Nowości
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Terror\terroryzm : studium przypadku