New items
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia