Nowości
rzymajcie się!" : Przebieg strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Genetyka medyczna
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań