New items
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych