New items
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Kryminologia