New items
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje