Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
ABC ciężkich urazów
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami