Nowości
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce