New items
Terrorism Handbook for Operational Responders
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej