Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Simpson medycyna sądowa
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia