New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,