Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Simpson medycyna sądowa
Scientific Protocols for Fire Investigation
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej