Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Okulistyka
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego