Nowości
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations