Nowości
Szczęśniak : 1992-2017 : 25 lat doświadczenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychiatria
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań