New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Toksykologia. 2
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
zagrożenia