Nowości
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego