Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia