New items
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020