New items
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Electrical fires and explosions
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego