Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sobotta atlas anatomii człowieka
Genetyka medyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej