Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
ABC oparzeń