New items
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Wiktymologia kryminalna
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje