New items
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa