Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce